Nasze usługi:

 • Mapy do celów projektowych

 • Wytyczenie budynków, obiektów drogowych i uzbrojenia podziemnego

 • Pomiary powykonawcze

 • Kompleksowa obsługa inwestycji

 • Podziały nieruchomości

 • Wznowienia granic

 • Rozgraniczenia

 • Mapy do celów prawnych

 • Pomiary objętości mas ziemnych

 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń

 • Pomiary suwnic